• Strona główna
  • Logowanie
  • RU
  • EN
Pokaż menu

Polityka prywatności Love Republic

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy befree pod adresem internetowym http://www.loverepublic.com (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez Melon Fashion Poland sp. z o.o. (dalej zwany Melon Fashion Poland) z siedzibą z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy: 81-734 Sopot), przy ul. 3 Maja 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648638, posiadająca numer NIP: 5851476099, REGON: 365929078, o kapitale zakładowym w wysokości: 8880,00 PLN wpłaconym w całości.

Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Melon Fashion Poland sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy: 81-734 Sopot), przy ul. 3 Maja 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648638, posiadająca numer NIP: 5851476099, REGON: 365929078, o kapitale zakładowym w wysokości: 8880,00 PLN wpłaconym w całości.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży zawieranych poprzez składanie zamówień w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Melon Fashion Poland z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Ochrona informacji prywatnych dotyczących klientów Sklepu Internetowego jest dla niego sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokłada wszelkich starań, aby klienci mogli czuć się bezpiecznie przeglądając stronę serwisu. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej w celach dla których są one zbierane i przetwarzane. Melon Fashion Poland gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

3. Melon Fashion Poland przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych. Melon Fashion Poland stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Pliki cookies

1. Melon Fashion Poland używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb klienta. Ustawienia dotyczące cookies każdy klient zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.