Show menu

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM SIECI SKLEPÓW LOVE REPUBLIC

1.      DEFINICJE

· Organizator – osoba prawna,  Melon Fashion Poland Sp. z o.o. posiadająca wyłączne prawo na zarządzanie i rozwój własnego Lojalnościowego Programu Bonusowego i działająca w celu  promocji marki własnej – «LOVE REPUBLIC».

· Lojalnościowy Program Bonusowy – kompleksowe marketingowe przedsięwzięcie Organizatora, w ramach którego Uczestnik otrzymuje możliwość udziału w akcjach promocyjnych i przyznawania Punktów bonusowych za zakupy w Sieci sklepów Organizatora, zgodnie z Regulaminem Lojalnościowego Programu Bonusowego (dalej Regulamin).

· Sieć sklepów Organizatora – sklepy własnej sieci detalicznej LOVE REPUBLIC.

· Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i wyraziła chęć udziału w Lojalnościowym Programie Bonusowym na zasadach określonych w Regulaminie, została zarejestrowana przy pomocy formularza rejestracyjnego w sklepie detalicznym sieci lub na stronie internetowej https://loverepublic.com/pl/ i jej udział został potwierdzony i zaakcentowany przez Organizatora*.

· Karta uczestnika Programu – karta LOVE CARD, umożliwiająca identyfikację Uczestnika przy dokonaniu zakupów w sieci sklepów Organizatora. Karta posiada indywidualne konto bonusowe. Nie jest imienna, działa na okaziciela.

· Konto bonusowe (bilans) – baza danych, w której są zarejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów bonusowych gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

· Punkt bonusowy – umowna jednostka rozliczeniowa w Programie służąca kumulacji zniżki w formie punktów bonusowych. Jeden punkt bonusowy Uczestnik otrzymuje za każdy wydany 1 (jeden) złoty (PLN). Punkt bonusowy jest w istocie formą naliczania zniżki przysługującej konkretnemu Uczestnikowi.

· Naliczenie – powiększenie stanu Konta bonusowego po dokonaniu zakupów w Sieci sklepów Organizatora.

· Odliczenie – wykorzystanie punktów bonusowych w formie zapłaty za towar do wysokości 30% jego wartości przy dokonaniu zakupów w Sieci sklepów Organizatora.

· Wygasanie – anulowanie punktów na karcie uczestnika w momencie wygaśnięcia ich okresu ważności.

· Oferta specjalna – towar, który bierze udział w akcji promocyjnej oferowany do sprzedaży w sieci sklepów Organizatora w określonym terminie zgodnie z zasadami i opisem mechanizmu Promocji (warunkami oferty), które wypełniwszy kupujący otrzymuje dodatkowe punkty na Konto bonusowe lub punkty o specjalnym okresie ważności, lub możliwość wykorzystania przy zakupie większej liczby punktów niż określona w ogólnych zasadach Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz inne możliwe mechanizmy Promocji.

· Status „Aktywna” – zarejestrowana karta LOVE CARD, kiedy użytkownik może wykonywać dowolne operacje – naliczać i odliczać punkty bonusowe, sprawdzać bilans bonusów na koncie uczestnika i/lub dowiadywać się o stanie karty w Centrum Kontaktowym sieci.

· Status „Zablokowana” - zarejestrowana karta LOVE CARD, zablokowana na prośbę właściciela w związku z utratą karty lub z inicjatywy Organizatora za naruszenie zasad programu.

· Powiadomienie – informacja, w tym informacja handlowa, przekazywana Uczestnikowi jedną lub kilkoma drogami wskazanymi w Ankiecie: telefonicznie, drogą elektroniczną lub inną.

· Ankieta Uczestnika – jest to formularz rejestracyjny na stronie https://loverepublic.com/pl/ i dokument, w którym zawarte są dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, zgoda na otrzymywanie informacji, w informacji handlowej*.

· Konto uczestnika – to system informacyjny pozwalający sprawdzać Bilans bonusów i zarządzać nim, otrzymywać indywidualne oferty i informację dla Uczestnika Programu. Dostęp do Konta uczestnik uzyskuje na stronie internetowej https://loverepublic.com/pl/ poprzez nadanie personalnego loginu i hasła, które zostają przypisane konkretnemu Uczestnikowi po rejestracji na stronie https://loverepublic.com/pl/ i w Programie bonusowym.

· Rejestracja – potwierdzenie udziału w Programie poprzez zarejestrowanie swoich danych osobowych.

· Centrum kontaktowe – oddział sieci sklepów LOVE REPUBLIC, który zajmuje się przetwarzaniem zgłoszeń i informowaniem z wykorzystaniem kanałów łączności głosowej. Zgłoszenia można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@melonfashion.ru;

* W przypadku wskazania błędnych lub nieprawdziwych danych, a także w przypadku braku aktualizacji danych we właściwym czasie, każdy rejestrujący się/zarejestrowany uczestnik Programu Lojalnościowego ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZASADY PROGRAMU

2.1. Lojalnościowy Program Bonusowy sieci sklepów «LOVE REPUBLIC» jest oparty na systemie naliczania punktów bonusowych.

2.2. Uczestnikiem programu lojalnościowego jest właściciel karty LOVE CARD.

2.3. Korzyści oraz zasady Programu Lojalnościowego obowiązują uczestników Programu Lojalnościowego.

2.4. Karta bonusowa LOVE CARD daje możliwość:

• Gromadzić i wydawać punkty bonusowe;

• Opłacać punktami do 30% wartości zakupu w sklepach LOVE REPUBLIC;

• Uczestniczyć w zamkniętych wyprzedażach oraz imprezach;

• Otrzymywać życzenia i prezenty.

 

2.5. Zasady uczestnictwa w Lojalnościowym Programie Bonusowym są zamieszczone na stronie internetowej https://loverepublic.com/pl/;

2.6. W Lojalnościowym Programie Bonusowym LOVE REPUBLIC biorą udział wszystkie sklepy własnej  sieci detalicznej LOVE PEPUBLIC oraz sklep internetowy https://loverepublic.com/pl/.

2.7. Lista sklepów własnej sieci detalicznej LOVE REPUBLIC jest umieszczona na stronie internetowej https://loverepublic.com/pl/.

2.8. Okres trwania Programu jest nieoznaczony. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, umieściwszy we właściwym rozdziale informację o zakończeniu trwania programu. Termin zakończenia Programu powinien zostać określony z wyprzedzeniem nie krótszym niż 1 (jeden) miesiąc przed przewidywaną datą końca na stronie https://loverepublic.com/pl/.

2.9. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Zasad Programu w dowolnym momencie. Zasady Programu ze zmianami pojawiają się na stronie Programu https://loverepublic.com/pl/   7 (siedem) dni przed datą ich wejścia w życie.

2.11. Pracownicy sieci sklepów LOVE REPUBLIC nie mogą być uczestnikami Programu.

2.12. Korzystać z karty ma prawo tylko jej właściciel.

 

3. JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU

3.1 Aby wziąć udział w Programie trzeba otrzymać kartę uczestnika Programu (dalej „Karta”) oraz zarejestrować się w Programie.

3.2 Kartę można otrzymać na kasie w sklepie sieci LOVE REPUBLIC, który bierze udział w Programie. Oprócz tego można zarejestrować Kartę wirtualną (dalej – „Karta”) na stronie https://loverepublic.com/pl/.

3.3 Karty można użyć w momencie jej otrzymania/rejestracji i od razu zacząć gromadzić punkty na Koncie bonusowym za zakupy w sklepach sieci LOVE REPUBLIC oraz w sklepie internetowym na stronie https://loverepublic.com/pl/.

3.4 W Programie biorą udział wszystkie sklepy własnej sieci detalicznej LOVE REPUBLIC na terenie Polski (dalej każdy oddzielnie zwany – „Sklep”, oraz łącznie – „Sklepy”) oraz sklep internetowy na stronie https://loverepublic.com/pl/.

4. REJESTRACJA W PROGRAMIE

4.1. Aby wziąć udział w Programie należy się zarejestrować. Można to zrobić na kilka sposobów:

              4.1.1. Wypełnić pisemną Ankietę Uczestnika na kasie w dowolnym sklepie detalicznym sieci LOVE REPUBLIC.

              4.1.2. Zarejestrować się w Programie na stronie internetowej https://loverepublic.com/pl/ poprzez wypełnienie zamieszczonego formularza rejestracyjnego.

4.2. Podczas rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do uczestnictwa w Programie.

4.3. Rejestrując się w Programie, Uczestnik zgadza się ze wszystkimi Zasadami Programu.

4.4. Aby zapobiec niesankcjonowanym działaniom osób trzecich, takim jak: odliczenie punktów z konta bonusowego oraz zmiany danych osobowych (cesja Karty Uczestnika na osobę trzecią), Organizator radzi nie przekazywać nikomu loginu i hasła do Konta Uczestnika na stronie https://loverepublic.com/pl/.

4.5.Uczestnik może zarejestrować na siebie tylko jedną Kartę.

4.6. W przypadku gdy Karta nie zostanie zarejestrowana, nie będzie możliwe użycie punktów.

4.7. Uczestnik samodzielnie kontroluje zmianę swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych może być dokonana samodzielnie we właściwej  zakładce Konta Uczestnika na stronie https://loverepublic.com/pl/.

4.8. W przypadku wskazania błędnych lub nieprawdziwych danych o sobie, a także braku aktualizacji przestarzałych danych we właściwym czasie, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie negatywne skutki, związane z nieprawdziwymi bądź błędnymi danymi.

5. NALICZANIE PUNKTÓW

5.1. Dokonując zakupów w sklepach detalicznych LOVE REPUBLIC i okazując na kasie Kartę albo jej kod kreskowy, lub okazując Kartę Wirtualną z Konta Uczestnika, podając numer telefonu, na który zarejestrowano Kartę – na Konto bonusowe zostaje naliczone jako punkty 10% od wartości towarów nieprzecenionych. Przykładowo, przy zakupie towarów nieprzecenionych na sumę 10 00 PLN, zostanie naliczone 1000 punktów. Punkty za jeden zakup (jeden paragon) można naliczyć tylko na jedną Kartę.

W celach otrzymania punktów bonusowych za zamówienia złożone online na stronie https://loverepublic.com/pl/ trzeba, żeby do momentu realizacji zamówienia, klient spełnił następujące warunki:

- był zarejestrowany na stronie https://loverepublic.com/pl/;

- do Konta uczestnika musi być przypisana (i musi być aktywna) aktualna karta bonusowa LOVE CARD.

5.2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawne podanie numeru telefonu w momencie dokonania zakupu, w przypadku braku Karty albo kodu kreskowego Karty.

5.3. W przypadkach, gdy Uczestnik Programu podczas dokonania zakupu wyraził chęć identyfikacji swojej karty przez podanie numeru telefonu, Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, na które Karta jest zarejestrowana, tak aby zapobiec niepoprawnemu podaniu numeru telefonu oraz oszustwu ze strony osób trzecich.

5.4. Na 7 dni przed urodzinami Uczestnika (jeśli data urodzenia została podana poprawnie w Ankiecie Uczestnika) na konto bonusowe Uczestnika naliczone zostaje 300 Punktów, które można wykorzystać od daty naliczenia i w ciągu 7 dni po dacie urodzin.

Punkty z okazji urodzin Uczestnika mogą być naliczone tylko jeden raz w roku kalendarzowym. Jeśli w bieżącym roku kalendarzowym punkty już były naliczone, w przypadku zmiany daty urodzenia, nowe naliczanie będzie możliwe dopiero w następnym roku.

5.5. Punkty nie naliczają się:

  • za zakup towarów przecenionych;
  • za zakup Kart podarunkowych;
  • za zakupy, opłacone punktami;
  • do sumy zakupu usługi „Dostawa” w sklepie internetowym;
  • do sumy zakupu towarów, nabywanych przy pomocy kredytu bankowego albo płatności na raty.

5.6. Punkty za jeden zakup naliczane są tylko jeden raz na jedno Konto Bonusowe Uczestnika.

5.7. W ramach realizacji Ofert Specjalnych mogą zostać naliczone Punkty w większym rozmiarze niż przewidziano w punkcie 5.1 Zasad. Liczba dodatkowych punktów bonusowych jest określona w warunkach konkretnej Oferty Specjalnej;

5.8. W Ofercie Specjalnej, przeprowadzonej w ramach Programu, mogą brać udział zarówno wszyscy Uczestnicy, jak i oddzielne kategorie, określone w warunkach Oferty Specjalnej;

5.9. Organizator samodzielne określa terminy oraz warunki przeprowadzenia Ofert Specjalnych, kategorii Uczestników, którzy mogą brać udział w Ofertach Specjalnych. Z warunkami właściwej Oferty Specjalnej można zapoznać się w sieci sklepów LOVE REPUBLIC, uczestniczących w Ofercie Specjalnej albo na stronie https://loverepublic.com/pl/.

5.10. Jeśli w czasie, w którym dokonuje się zakupu działa jednocześnie kilka Ofert Specjalnych Programu, to Punkty nalicza się Uczestnikowi na bardziej korzystnych dla niego warunkach.

5.11. Punkty naliczone zostają na Konto Bonusowe Uczestnika Programu wyłącznie w momencie zapłaty za zakup. Naliczanie punktów po zakończeniu zakupu, na podstawie paragonu, nie jest możliwe.

5.12. Organizator według własnego uznania może wprowadzać ograniczenia towarów i usług, za które punkty będą lub nie będą naliczane.

5.13. Przy opłacie zakupu Kartą Podarunkową naliczenie punktów odbywa się zgodnie z zasadami naliczania.

6. AKTYWACJA PUNKTÓW

6.1. Aktywacja punktów jest możliwa dopiero po rejestracji Uczestnika w Programie. W przypadku niepodania wszystkich danych ankietowych aktywacja punktów nie będzie możliwa.

6.2. Punkty są aktywne do odliczania dopiero na następny dzień po dokonaniu zakupu w sklepie detalicznym lub w ciągu 7 dni roboczych po dostawie towaru zamówionego przez Internet pod warunkiem, że towar nie został zwrócony.

6.3. Aktualny bilans punktów na koncie bonusowym można sprawdzić na koncie Uczestnika na stronie https://loverepublic.com/pl/. Aby uniknąć zgłaszania roszczeń Organizator radzi Uczestnikom śledzić stan konta bonusowego na karcie oraz datę wygaśnięcia punktów.

 7. WYKORZYSTYWANIE I WYGASANIE PUNKTÓW

7.1. Punktami można opłacić do 30% wartości towarów nieprzecenionych w sklepach detalicznych sieci LOVE REPUBLIC i w sklepie internetowym na stronie www.loverepublic.ru.

7.2. Uczestnik Programu ma prawo zdecydować, jaką liczbę punktów wykorzysta w celu zapłaty za zakup, na podstawie zgromadzonych na Koncie bonusowym punktów i maksymalnej sumy punktów, którą można opłacić dany zakup (nie większej niż 30% wartości towaru).

Jeżeli liczba zgromadzonych punktów nie jest wystarczająca, aby opłacić nią 30% wartości zakupu, to w celu zapłaty za towar można wykorzystać wszystkie pozostałe na Koncie bonusowym punkty proporcjonalnie do wartości każdej jednostki towarowej wskazanej na paragonie.

7.3. Kurs rozliczenia punktów wynosi 1 punkt = 1 złoty (PLN).

7.4. Uczestnik Programu może okazać na kasie tylko jedną Kartę, która może zostać użyta w celu zapłaty za towar punktami lub zgromadzenia punktów bonusowych za zakup.

7.5. W przypadku, jeśli zapłata za zakup punktami zakłada wykorzystanie więcej niż 1500 punktów, to może zostać ona przeprowadzona dopiero po potwierdzeniu numeru telefonu Uczestnika Programu, przypisanego do Konta bonusowego, przy pomocy kodu wysłanego wiadomością SMS.

7.6. Punktami nie można zapłacić za następujące towary/usługi:

  • Karty podarunkowe;
  • Towary przecenione;
  • Usługę „Dostawa” w sklepie internetowym.

 7.7. Jeśli nie wykorzystano wszystkich punktów, punkty pozostałe na Koncie bonusowym są ważne aż do końca okresu, na jaki zostały wydane.

7.8. Punkty są aktywne na następny dzień od ich naliczenia, a wygasają po upływie roku od daty ich naliczenia, jeśli przez ten czas nie zostały wykorzystane. W ramach Oferty Specjalnej warunki aktywacji i wygasania bonusów są określane indywidualnie.

7.9. Punkty są odliczane w porządku chronologicznym. Najpierw odlicza się Punkty z wcześniejszym okresem wygasania.

7.10. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

7.11. W przypadku zwrotu towaru, za który zapłacono punktami punkty zostaną zwrócone na Konto bonusowe Uczestnika Programu. Okres ważności zwróconych punktów wynosi 1 rok od momentu ich zwrotu na Konto bonusowe. Wyjątek stanowią Punkty, naliczone w ramach określonych Ofert Specjalnych, ponieważ w danym przypadku okres ważności Punktów jest określony warunkami konkretnej Oferty Specjalnej.

W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone punkty, z Konta bonusowego Uczestnika odliczone zostaną punkty zgromadzone za zakup danego towaru. Jeśli punkty za towar zwracany zostały już wykorzystane, to Konto Uczestnika Programu może mieć bilans ujemny.

Przy zwrocie i wymianie towaru, przy zakupie którego użyto Karty, kupujący jest zobowiązany okazać Kartę użytą przy zakupie w celu zwrotu/odliczenia punktów na/z konta Karty w zależności od wykonanej przy zakupie czynności.

7.12. Płacąc za towar Kartą podarunkową Uczestnik ma prawo wykorzystać także zgromadzone punkty.

 8. INFORMACJA O KONCIE BONUSOWYM

8.1. Informację o zgromadzonych punktach można otrzymać pod numerem telefonu Centrum Kontaktowego (połączenie bezpłatne) lub na kasie w sklepie detalicznym sieci LOVE REPUBLIC, lub  stan punktów można sprawdzić samodzielnie w odpowiedniej zakładce na Koncie uczestnika na stronie https://loverepublic.com/pl/.

 

9. UTRATA KARTY, PRZYWRÓCENIE I BLOKADA

9.1. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie oraz zablokować Kartę trzeba zwrócić się do Centrum Kontaktowego na adres email biuro@melonfashion.ru  Kartę można także zablokować samodzielnie przez Konto Uczestnika na stronie https://loverepublic.com/pl/.

9.2. W przypadku zepsucia albo utraty Karty, albo jej kradzieży, konto Karty da się przywrócić  przez otrzymanie na kasie w sklepie nowej Karty. Przywrócenie karty jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego wypełnienia ankiety i działającego numeru telefonu, wskazanego przy rejestracji w Programie. Na wskazany numer telefonu zostaje wysłany kod potwierdzenia dla operacji.

9.3. W przypadku kradzieży karty Organizator radzi niezwłocznie zgłosić to na adres email biuro@melonfashion.ru w celu zablokowania karty. Jeśli punkty ze zgubionej/skradzionej Karty zostały wykorzystane do momentu zablokowania karty, roszczenia o przywrócenie punktów nie są uznawane, wykorzystane punkty nie będą przywrócone.

9.4. Organizator gwarantuje wykorzystywanie danych osobowych Uczestników wyłącznie do celów związanych z uczestnictwem w Programie, jeśli Uczestnik nie wyraził zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w innych celach.

9.5. Organizator ma prawo jednostronnie zablokować Kartę i Konto Bonusowe Uczestnika Programu według swego uznania bez wyjaśnienia przyczyn.

9.6. Organizator nie niesie odpowiedzialności za szkodę, poniesioną z powodu użycia Karty Uczestnika Programu niezgodnie z zasadami i dostęp do jego Konta Bonusowego i danych osobowych, w tym z wykorzystywaniem kodów, wysyłanych na numer telefonu komórkowego Uczestnika, jeśli takie działania były dokonane z winy i/lub niedbałości Uczestnika, w przypadkach dokonania wykroczeń administracyjnych (przestępstw karnych) przez osoby trzecie, w przypadkach działania siły wyższej.

9.7. Z przyczyn technicznych (defekt lub awaria w działaniu kanałów łączności, zakłócenia zasilania oraz w innych przypadkach technicznego i/albo technologicznego defektu sprzętu i oprogramowania) Organizator ma prawo na określony czas wstrzymać dokonywanie operacji Kartą, odpowiednio informując o tym w sklepach Organizatora i/albo na stronie https://loverepublic.com/pl/.

9.8. Na jedną osobę fizyczną może być zarejestrowana tylko jedna Karta Uczestnika. Przy rejestracji kilku Kart Uczestnika na jedną osobę (oprócz wymiany Karty Uczestnika w przypadku utraty/zepsucia), wcześniej wydane Karty Uczestnika zostają zablokowane i więcej nie nalicza się na nie punktów. Organizator ma prawo odmówić osobie fizycznej wydania Karty, gdy tej osobie była już wcześniej wydana Karta.

9.9. Organizator może odliczyć punkty bez wcześniejszego powiadomienia o tym Uczestnika Programu, w przypadku gdy były naliczone na konto Uczestnika przez pomyłkę lub w rezultacie nielegalnych działań Uczestnika lub osób trzecich albo z innych powodów nie przewidzianych niniejszym Regulaminem.

9.10. Organizator ma prawo przerwać udział w Programie każdego Uczestnika i zablokować jego Kartę bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach, gdy Uczestnik: 

−      Nie przestrzega niniejszego Regulaminu oraz warunków innych akcji, prowadzanych przez Organizatora;

−      Popełnił albo zamierza popełnić czyny, uznawane przez Organizatora za oszustwo, kłamstwo lub inne manipulacje, które spowodowały lub mogą spowodować materialne, moralne i inne negatywne skutki różnego typu i stopnia tak dla Organizatora, jego partnerów, jak i samego Uczestnika albo innych Uczestników oraz osób trzecich; 

−      Nadużywa pewnych praw, udzielonymi mu w ramach Programu; 

−      Przedstawia informacje (dane), wprowadzające w błąd Organizatora albo niezgodne z rzeczywistością;     

−      Nie dokonuje transakcji z użyciem Karty na przestrzeni 1 roku.

9.11. Jeśli Karta jest używana niezgodnie z zasadami, normami prawnymi Federacji Rosyjskiej, w celu dokonania oszustwa, może ona zostać zablokowana i/albo skonfiskowana przez personel Organizatora.

9.12. Przedstawiciel osoby prawnej nie może używać Kartę do dokonania zakupów w imieniu osoby prawnej, nawet jeśli on jest właścicielem Karty.

9.13. Odblokować Kartę można samodzielnie na Koncie Uczestnika albo telefonicznie przez Centrum Kontaktowe, podając swoje dane osobowe, wskazane w czasie rejestracji w Programie. Aby otrzymać nową plastikową kartę w zamian za wcześniej zablokowaną trzeba najpierw odblokować kartę, a następnie zwrócić się do pracownika sklepu i przywrócić Kartę.

10 DANE OSOBOWE

10.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników zostaną przetworzone w celu realizacji Programu i będą służyć do utworzenia Bazy Danych Uczestników. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj.Melon Fashion Poland sp. z o.o.

10.2 Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Lojalnościowego Programu Bonusowego przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, a w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997. Nr 133 poz. 883).

10.3 Organizator Lojalnościowego Programu Bonusowego zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

10.4 Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Programu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Programu. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych podczas Rejestracji w programie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.  

11.2 Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Lojalnościowego Programu Bonusowego, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.  

11.3 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników oraz do przedłużenia czasu jego trwania. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu.

11.4. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

11.5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.

11.6. Niniejszy Regulamin obowiązuję od dnia 14.09.2017 roku.